بیست و سومین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی تهران

حضور چشمگیر پندار آفرینان پاسارگاد در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی

تصاویر بازدید از غرفه پندار آفرینان پاسارگاد 

تصاویر رونمایی محصول جدید جاروبرقی در غرفه پندار آفرینان پاسارگاد در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی

فهرست